Programele pentru abilitare elaborate și desfășurate de Asociația "Făclia" au ca obiectiv principal îmbunătățirea inserției tinerilor pe piața muncii.

Acestea sunt adresate în special absolvenților instituțiilor de învățământ, care urmează să-și aleagă cariera sau să-și caute un loc de muncă. De asemenea, programele de abilitare vizează cadrele didactice care au un rol important în ghidarea tinerilor — diriginți, psihologi, etc. — dar și angajatorii.

Prin programele de abilitare contribuim la:

  • Creșterea adaptabilității la cerințele pieței muncii a tinerilor din Republica Moldova, prin oferirea de servicii de consiliere și orientare profesională (Clubul Muncii);

  • Consolidarea cunoștințelor teoretice și formarea abilităților practice a tinerilor studenți din Republica Moldova, ca urmare a participării acestora în programul „Stagii de practică pentru TINEri”;
  • Dezvoltarea abilităților antreprenoriale ale tinerilor din Republica Moldova prin training și coaching;

  • Sensibilizarea tinerilor cu privire la necesitatea dezvoltării competențelor personale și profesionale necesare pentru piața muncii, precum și sensibilizarea angajatorilor cu privire la avantajele pe care le pot aduce tinerii companiilor atunci când li se oferă șansa de a fi angajați.
Template designed by Digital Factory