Obiectivul general: Îmbunătățirea inserției tinerilor pe piața muncii în domeniile profesionale relevante specializării studiate și propriului set de competențe.

Obiective specifice:

  • 640 de studenți înmatriculați în instituții de învățământ mediu de specialitate din Republica Moldova, adaptați la cerințele pieței muncii, prin servicii de consiliere și orientare profesională în Clubul Muncii.
  • 40 de studenți înmatriculați în instituții de învățământ mediu de specialitate din Republica Moldova, au cunoștințe teoretice și abilităților practice formate ca urmare a participării acestora în programul „Stagii de practică pentru TINEri”.
  • 20 tineri șomeri (participanți la programul de dezvoltare a abilităților antreprenoriale) cu abilități antreprenoriale dezvoltate prin training și coaching.
  • 15000 tineri și angajatori sensibilizați cu privire la necesitatea dezvoltării competențelor personale și profesionale necesare pentru piața muncii, iar angajatorii cu privire la avantajele pe care le pot aduce tinerii companiilor atunci când li se oferă șansa de a fi angajați

Citește mai departe: Proiectul „Abilitarea socio-economică a tinerilor”

Insuficienta informare, lipsa de încredere în propriile forțe și cunoștințe, lipsa de experiență, teama de interviurile de angajare — toate acestea au constituit premisele care au stat la baza lansării proiectului.

Scopul Asociației "Făclia" a constat în asistarea tinerilor, cu vârsta cuprinsă între 17 şi 27 de ani, din raioanele Ungheni şi Călăraşi, în obţinerea deprinderilor vocaţionale, sociale şi profesionale necesare pentru găsirea unui loc de muncă durabil.

Citește mai departe: Fundația Muncii: servicii pentru tineri şi companii

Dezvoltarea cooperării transfrontaliere româno-moldoveneşti în domeniul serviciilor sociale a constituit obiectivul general al proiectului.

Desfășurat timp de 18 luni, din aprilie 2011 până în octombrie 2012, proiectul a vizat facilitarea întâlnirilor transfrontaliere între profesioniştii din domeniul serviciilor sociale, în vederea colaborării şi schimbului de experienţă în ceea ce privește abuzul asupra copiilor, efectele migraţiei de muncă asupra copiilor si traficul de fiinţe umane

Citește mai departe: Proiectul “Colaborare transfrontalieră în domeniul serviciilor sociale”

Proiectul a apărut pe fundalul nivelului redus de cooperărare socio-economică dintre ONG-uri, autoritățile publice locale și a firmelor din România și Republica Moldova. Datorită slabei informări și relaționări s-a impus crearea unei rețele de suport transfrontalier prin care să se facă transfer de experiență de la mentori către cei ce doresc sa dezvolte proiecte cu impact socio-economic.

Obiectivul principal al proiectului a constat în dezvoltarea colaborarii dintre sectoarele guvernamental, neguvernamental și privat din zona de graniță Republica Moldova - România, printr-un program de mentorat transfrontalier.

Citește mai departe: Programul operațional comun România – Ucraina – Republica Moldova, 2007-2013

Tinerii din Republica Moldova întâmpină dificultăţi majore atât în procesul de obținere a unui loc de muncă, cât şi în cel de integrare pe piața muncii. Ei sunt expuși riscului de a deveni șomeri, reprezentând 40,9% din numărul total al șomerilor înregistrați din Republica Moldova. Deseori angajarea nu le garantează tinerilor respectarea drepturilor lor socio-economice și un salariu decent pentru că drepturile socio-economice sunt puțin cunoscute atât de tineri, cât și de angajatori. Pentru a schimba această situație, Asociația "Făclia" a inițiat proiectul "Muncă decentă pentru TINEri".

Citește mai departe: Proiectul „Muncă decentă pentru TINEri"

Template designed by Digital Factory